Arhiva categoriei: Parteneri

Asociația Cavalerii Cetăților Bârsei

Asociația Cavalerii Cetăților Bârsei a fost înființată în anul 2007(ca și grup) iar în anul 2009 și-a dobândit forma de organizare juridică, din dorința de a promova valorile istorice, de a prezenta publicului amator și o altă fațetă a istoriei, una mai puțin promovată și valorificată modelându-și activitatea după modelul organizaţiilor de reconstituire medievală din vestul Europei. De asemenea asociația s-a implicat activ de-a lungul timpului în organizarea de evenimente cu caracter medieval, în promovarea acestora și nu în ultimul rând în elaborarea de ateliere practice cu copii.

În ultimii ani, Asociația Cavalerii Cetăților Bârsei, și-a îndreptat atenția și către activitățile de tip HMB (Historical Medieval Battle) și HEMA (Historical European Martial Arts) precum și reconstituirea de alte activități ale vremii (meșteșuguri, dansuri, obiceiuri).

Fiind fondată într-o zonă cu un valoros patrimoniu material, cetăți, biserici fortificate, Asociația Cavalerii Cetăților Bârsei are ca obiective generale promovarea acestora, promovarea pe plan cultural-artistic şi turistic a Judeţului Brașov, sprijinirea şi organizarea de programe educaţionale (simpozioane, training-uri, etc.), organizarea de spectacole medievale şi reconstituiri istorice, organizarea de manifestări culturale diverse (teatru, teatru de stradă, divertisment, etc.), promovarea valorilor şi obiceiurilor tradiţionale, promovarea valorilor cavalereşti (onoare, curaj, dragoste de adevăr, etc.), sprijinirea şi organizarea de programe de şi pentru tineret, sportive, ecologice, etc., dezvoltarea societăţii civile a municipiului şi judeţului Brașov.

Printre activitățile desfășurate de Asociația Cavalerii Cetăților Bârsei până în prezent se numără: organizarea Festivalului “Turnirul Cavalerilor” 2007 – prezent, eveniment susținut și finanțat din surse proprii; participarea ca și coorganizator în Festivalul “Turnirul Cetăților” 2010-2012 – serie de festivaluri menite să pună în valoare patrimoniul material al zonei promovând cetățile Brașov, Râșnov, Bran, Feldioara, Făgăraș; participarea la Festivalul “Ștefan cel Mare” din Suceava – 2008, 2009, 2012; participarea la proiectul “Făgăraș – Legenda Vie” – 2011, participarea la Festivalul “Mediaș Cetate Medievală” – 2008, 2009, 2010, 2011; participarea la Zilele Brașovului alături de Junii Brașovului – 2008, 2010, participarea la Festivalul “Sighișoara medievală” – 2008, 2010; participarea la Festivalul “Aeternus Maramorosiensis” – Sighetul Marmației 2011-2012. De asemenea printre activitățile asociației se numără și organizarea și participarea la evenimente de Ziua Copilului la Castelul Bran, numeroase activități interactive cu și pentru copii în cadrul evenimentelor la care a participat de-a lungul timpului.

Opera Brașov

OPERA BRAŞOV a fost înfiinţată în anul 1953 sub numele de Teatru Muzical Braşov. Pe parcursul a mai mult de o jumătate de veac şi-a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea vieţii culturale a Braşovului.

Misiunea Operei Braşov, ca instituţie de spectacole, se concretizează în crearea unui renume atât pe plan naţional, cât şi internaţional, adresându-se unui public cât mai numeros şi divers. Opera Braşov îşi propune să ofere un repertoriu cât mai variat, transformând fiecare spectacol într-un eveniment cultural.
În pregătirea şi realizarea de manifestări specifice: spectacole, festivaluri, concerte, proiecte şi programe, Opera Braşov urmăreşte valorificarea potenţialului artistic existent, continuarea tradiţiei artistice, stimularea inovaţiei şi creativităţii, afirmarea personalităţii artistice, dar şi promovarea valorilor artistice autohtone în străinătate. Instituţia braşoveană îşi propune creşterea gradului de cultură muzicală prin adoptarea unor programe de educaţie, dar şi oferirea către toate categoriile de public a unui mediu accesibil şi comunicativ.

De-a lungul timpului au evoluat pe scena Operei Braşov mari personalităţi: solişti, dirijori, regizori, scenografi, coregrafi.

Pe scena Operei din Braşov au fost montate peste 100 de titluri de opere, operete muzicaluri şi balete, ceea ce relevă diversitatea şi bogăţia repertoriului abordat. De asemenea, Opera Braşov a participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de unde a cules lauri şi aprecieri ale criticilor de specialitate.

Site-ul oficial al Operei Braşov: www.opera-brasov.ro

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Opera-Bra%C5%9Fov/534262749978473

MEDION DIGITAL CAMERA Traviata (5)Foto: InStudio Brașov

Asociația Ars Saltandi

În cadrul Asociației Ars Saltandi activează ansamblul Passeggio din Cluj Napoca.

Ansamblul Passeggio încearcă să redescopere dansul, vestimentaţia, conduita socială şi metodele de petrecere a timpului liber în spaţiul european în perioada cuprinsă între secolele 13-19. Passeggio este singura trupă din ţară care tratează dansul baroc, alături de dansul medieval şi renascentist. Spectacolele concepute de coregrafa trupei sunt dintre cele mai diferite, astfel încât publicul să fie surprins de fiecare dată. Ca şi element definitoriu al spectacolelor Passeggio este încercarea de a da un fir epic întregii prezentări, de a da un sens sau de a interpreta în paşi de dans mici scenete celebre. Membrii ansamblului au avut ocazia să participe la cursuri de măiestrie cu coregraful Gábor Kovács (Budapesta), cu coregrafa Francois Denieau (Paris) şi Bérengère Bodenan (Académie de Sablé) sau, în cadrul unor proiecte, cu dansatoarea şi coregrafa Mary Collins de la Royal College of Music din Londra. Totodată vestimentaţia este atent recreată, fiind realizată după o atentă documentare, astfel încât să fie adaptată fiecărui secol în parte.

Centrul Cultural Reduta

Samuel Abraham, construia prima sală de spectacole la Braşov, „Reduta„, în 1794, destinată atât balurilor cât şi spectacolelor de teatru şi  muzică. În primul său concert, Societatea Filarmonica braşoveană a prezentat, în data de 6 mai 1878, Uvertura la opera „Flautul fermecat” de  Mozart şi Simfonia a VI-a de Beethoven, sub bagheta lui Anton Brandner, considerat fondatorul şi primul dirijor al acestei Societăţi. Anton Brandner a susţinut mai multe concerte,  maniera sa de dirijat fiind atât de sugestiv  descrisă de Sextil Puscariu : „Brandner cel elegant… conducea orchestra cu faţa întoarsă spre public, salutând cunoştinţele cu faţa zâmbitoare… „. La Brașov a concertat în anul 1848 Johann Strauss, iar în septembrie 1879 violonistul Johann Joachim, acompaniat la pian de Johannes Brahms (în cadrul turneului lor transilvan). Vechea Reduta, a fost reconstruită în anul 1894 din fondurile Băncii „Kronstadter Allgemeine Sparkasse”, cu destinaţia de sală de concerte (Konzerthaus). A purtat numele de “Reduta” după o vestită sală din Viena. Noua „Reduta”, sau Casa de Concerte, a fost construită după planurile inginerului oraşului Christian Kertsch, în stilul baroc cu elemente rococo. Pe faţadă, în stilul renaşterii italiene se află şi busturile lui Wagner, Schumann, Mozart şi Beethoven, alături de cele ale unor mari scriitori, Goethe, Schiller, Shakespeare. Marele compozitor George Enescu afirma într-un interviu, acordat  după concertul susţinut cu orchestra Societăţii Filarmonice din Braşov : „… la saşi am descoperit o cultură muzicală uimitoare, extraordinară. Aşa, la  Braşov, ei au o merituoasă orchestrăsimfonică”. Mihai Eminescu, poetul nostru national, ale cărui prime manifestări artistice a fost aceea de sufleor într-un  teatru, ar fi ajuns, în 1865,  cu trupa  Fanny Tardini şi la Braşov. Această deplasare nu este certă, dar cu siguranţă Eminescu a avut tangenţe cu acest teatru datorită afecţiunii pe care actorii i-au purtat-o lui Eminescu. Şi la 18 ani pleacă într-un  turneu transilvan, ca sufleor, de data aceasta cu trupa lui Mihail Pascaly. Întâiul popas al turneului este Braşovul,  la Reduta, consemnat pe 16 mai 1868. Gazeta Transilvaniei  scria: trupa Pascaly „va înfăţoşa publicului dramaturgia după toate regulile artei şi mai mult din punctul de vedere al omenimei întregi, decât din altele particulari şi provinciali…”, deoarece atât „morala, virtutea, adevărata nobilitate”, cât şi „vitiul, crima şi toate neajunsurile omeneşti, pe care teatrul are chemarea de a le descoperi şi corege, vor fi şi vor rămânea tot acelea în toate timpurile şi la toate popoarele”. Cele mai multe piese jucate în decurs de o luna la Braşov sunt traduceri  din repertoriul francez.  În 1948, clădirea a fost dată în folosinţă Teatrului de Stat, până în martie 1959. Din acest an a fost transferată Palatului Culturii, care, în prezent, poartă numele de Centrul Cultural „Reduta”. Complet renovată şi modernizată între 1997-2004, clădirea Centrului Cultural „Reduta” este una dintre cele mai elegante şi atractive aşezăminte culturale din ţară. Centrul Cultural „Reduta” Braşov dispune de o sală de spectacole cu un număr de 351 de locuri, dotată cu sisteme de sonorizare şi iluminare moderne, destinată spectacolelor de teatru, muzică, dans, cât şi pentru conferinţe şi lansări de carte sau diverse activităţi educative. Pe lângă Sala de spectacole, foaierul Centrului Cultural „Reduta” are o destinaţie aparte în organizarea de expoziţii şi târguri de artă. Sala de balet “I. C.Vasiliu”, un spaţiu armonios, dă amploare şi discreţie dansului clasic şi modern. Sala de muzică „Franz Liszt”, este destinată repetiţiilor corurilor Centrului Cultural „Reduta” ( Concentus, Melos, Anatoly) şi ale orchestrei Filarmonicii Braşov. În  Sala Arcadia au loc întrunirile Clubului Pensionarilor în cadrul Academiei Seniorilor. Centrul Cultural „Reduta”  încearcă prin programele culturale propuse să răspundă cerinţelor publicului actual – unul avid de noutate, calitate, diversitate, originalitate. Astfel spectacolele teatrale, muzicale, coregrafice, seriile expoziţionale vor primi o nouă destinaţie,  orientată spre necesităţile şi ingerinţele culturii secolului XXI. Dezvoltarea relaţiilor culturale cu instituţii naţionale, europene şi internaţionale, promovarea diversităţii etnoculturale, sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural, prezentarea producţiilor culturale locale în alte localităţi din ţară şi străinătate, încurajarea artiştilor braşoveni la festivaluri şi evenimente de anvergură la nivel internaţional, prezentarea în Braşov a unor producţii de calitate din afara Braşovului şi din alte ţări, corespund încercării de a dinamiza viaţa culturală a oraşului prin programele şi acţiunile întreprinse de Centrul Cultural „Reduta”.   Centrul Cultural “Reduta” – Braşov este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată prin HCJ nr. 350/11 septembrie 2003, cu Autorizaţia de funcţionare nr. 33/20.06.2006 emisă de Ministerul Culturii şi Cultelor, având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, recreativ-distractive, de realizare a unor prestaţii culturale în beneficial tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice.

100_0040 100_0044 100_0072