Arhiva etichetelor: Formaţia Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann

Formaţia Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann

Formaţia Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann este o echipă de tineri muzicieni care împărtăşesc pasiunea pentru cultura românească veche. Dorinţa şi strădania lor este aceea de a valorifica şi readuce în conştiinţa contemporaneităţii repertoriul întâlnit odinioară la curţile domneşti, fără a ignora, însă muzica mahalalelor şi a satelor.

Muzica propusă nu are pretenţii exhaustive, ci reprezintă o posibilă manieră de redare şi înţelegere a muzicii vechi. Aranjamentele orchestrale sunt fundamentate pe cercetare, însă accentul cade pe oglindirea ethosului vremii şi pe vitalizarea muzicii vechi, prin suflul tineresc al formaţiei.

Ca urmare a numeroaselor izvoare şi tendinţe descoperite în cultura românească, muzica propusă de Formaţia Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann îşi are sursele în manuscrisele medievale de sorginte bizantină, otomană şi apuseană, fiind influenţată de parfumul balcanic şi impregnată de folclorul şi spiritul autohton. Manuscrisele utilizate provin din codexurile şi culegerile unor compozitori consacraţi (Ioan Căianu, Dimitrie Cantemir, Petros Peloponesios, Anton Pann, I. G. Zographou Keibeli, George Ucenescu ş.a.), dar şi din bibliotecile unor aşezăminte şi locaşuri de cult.

Aranjamentele orchestrale şi conceptul sonor aparţin lui Constantin Răileanu şi sunt rodul cercetărilor şi experienţelor acumulate de-a lungul anilor de studiu.

Instrumentele utilizate de către membrii formaţiei provin din spaţiul oriental dar şi din spaţiul occidental şi autohton, rolul lor fiind de a-i ajuta să se apropie de sonorităţile propuse de partitură.

Un element important, specific formaţiei Anton Pann, este actualizarea şi însufleţirea muzicii vechi pe care o propune ca o alternativă viabilă marelui public.